На 17.02.2020 г Геномакс ЕООД стартира изпълнението на АДБФП Договор №: BG16RFOP002-2.040-1405-C01
с наименование на проекта „Подобряване на производствения капацитет на ГЕНОМАКС ООД“. Главна цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „Геномакс” ООД и подобряване на капацитета за растеж на фирмата, чрез инвестиции в съвременна машина за двустранно огъване на метални профили»
Изпълнението на договора ще се реализира в рамките на 12 месеца в периода 17.02.2020 – 12.02.2021 г. Обща стойност на проекта е 352 049.40 лв., от които 209 469.39 лв. европейско и 36 965.19 лв. национално съфинансиране.

Проект: Подобряване на производствения капацитет на ГЕНОМАКС ООД
Главна цела: «Повишаване на конкурентоспосoбността на „Геномакс” ООД и подобряване на капацитета за растеж на фирмата, чрез инвестиции в съвременнa машинa за двустранно огъване на метални профили»
Договор №: BG16RFOP002-2.040-1405-C01
Бенефициент: „Геномакс“ ООД

Обща стойност: 352 049.40 лв., от които 209 469.39 лв. европейско и 36 965.19 лв. национално съфинансиране.

Начална дата – 17.02.2020 г.
Крайна дата   – 17.02.2021 г.