На 16.09.2022 г. ГЕНОМАКС ООД стартира изпълнението на проект във връзка с предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Договор за БФП №: BG16RFOP002-6.002-0167-C01

Общата стойност на проекта е в размер на 272 195.00 лв., от които 136 097.50 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.